O PROJEKTU

Projekt přímo reaguje na krizi způsobenou pandemií COVID-19 a její dopady na umělecký sektor.

Předešlý výzkum realizovaný řešitelským týmem odhalil nutnost inovativních řešení a strukturálních změn v umělecké oblasti. Hlavním cílem tohoto projektu je zkoumání změny obchodních modelů uměleckých subjektů a jejich zvýšení odolnosti subjektů a rozvoj inovačního potenciálu, který pomůže organizacím a jednotlivcům zmírnit negativní dopady současné krize a zvýšit připravenost vůči krizím obdobným.

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Technologické agentury ČR.